Filmimaa-logo_pos_trans

Selma Vilhunen: DISCO – Mitä ei viidesluokkalainen tekisi diskoillan eteen

SYNOPSIS:

Hakunilan Hevoshaan koulussa viidesluokkalaiset haluavat diskon. Opettaja vaatii lapsia käyttäytymään hyvin ennen kuin lupa diskoon voidaan myöntää. On opittava pitämään suu kiinni, kuuntelemaan muita, pyytämään anteeksi. Ehkä vähän hillitsemään spontaania tunneilmaisua. Lapset testaavat opettajaa: On vaikeaa olla hiljaa kun mielipiteitä on paljon!

Viidesluokkalaiset ovat lapsuuden ja murrosiän rajalla. Luokassa lauletaan silmät innosta loistaen niin Muumi-lauluja kuin viinanjuontiaiheisia räppibiisejäkin. Biologian tunnilla opetetaan ihmisen lisääntymistä, mutta ennen kaikkea koulussa opetellaan olemaan osa ryhmää. Jokaisella on luokassa oma paikkansa, ja jokaista tulee kohdella kunnioittavasti.

OHJAAJALTA:

”Disco” on puhtaaseen seurantatyyliin toteutettu dokumentti, joka seuraa vantaalaisen Hevoshaan koulun viidennen luokan kevättä ja sitä, kuinka lapset valmistautuvat tulevaan diskoiltaan. Keskiössä on lasten erityinen elämänvaihe, jolloin he ovat yhtä aikaa lapsen ja nuoren maailmassa. Samalla tarkastellaan myös sitä, mitä asioita koulussa todella opitaan: yhdessä olemisen sääntöjä, itsen ja toisten kunnioittamista ja vastuun ottamista.

Hevoshaan lapset ovat vilkkaita, joskus liiankin omapäisiä, mutta he ovat myös sanavalmiita ja rohkeita, ja heitä kannustetaan ajattelemaan itsenäisesti ja ilmaisemaan mielipiteitään. Hyvän käytöksen periaatteita ja vastuullisuutta he oppivat koko ajan lisää. Hauskaa nämä lapset osaavat pitää luonnostaan. Sekin on taito, jota niin lasten kuin aikuistenkin kannattaa vaalia.

fiFI
en_GBEN fiFI