Filmimaa-logo_pos_trans

Markku Heikkinen: Perukka – dokumenttielokuva kyläkoulun katoamisesta

Kuhmon perukoissa kyläraitit ovat hiljentyneet. Minne ovat kadonneet yli neljäkymmentä kyläkoulua viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten Iivantiiran kyläkoulun viides- ja kuudesluokkalaiset ja heidän kuuliaiset vanhempansa näkevät kyläkoulunsa lopettamisen? Onko se vain sitä kehityksen kehittymistä, johon on sopeuduttu alistumaan kuten karujen luonnonolojen vaihteluihin? Kainuulaisen vaitonaisuuden vallitessa dokumentaristi Markku Heikkinen usuttaa lapsia kysymään, miksi perukan kouluja ei ole pystytty yhteisvoimin puolustamaan.

Pienen kyläkoulun vaihtuminen kolmensadan oppilaan taajaman kouluun on iso muutos. Jo koulumatkoihin kuluu pienimmiltäkin eskari-ikäiseltä kolme tuntia päivässä.

Kuinka syvään on perukkalaisuus on iskostunut?

fiFI
en_GBEN fiFI